فرم ارزیابی استقرار میزخدمت موضوع دستورالعمل شماره 1538588 مورخ 1396/9/7 سازمان اداری و استخدامی کشور
شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. با تشکر
پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- محور سنجش: شفافیت فرایند
----- محور سنجش: پاسخگویی و مسئولیت پذیری
----- محور سنجش: تسلط بر فرایند
----- محور سنجش: زمان فرایند
----- محور سنجش: نظام مند بودن فرایند
----- سنجش کلیت فرایند

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت